Välkommen till Kordaföreningen

Föreningen för Dynamisk pedagogik som är en ideell förening, bildades 20 mars 1993 efter önskemål från många som deltagit i Kordainstitutets kurser. Föreningen ändrade 1996 namn till Korda - föreningen för Dynamisk pedagogik med syfte att vara ett forum för att träffa likasinnande, vidareutvecklas, dela erfarenheter och hålla kontakt med Kordavänner.

Utdrag ur stadgarna

§ 2 Föreningens syfte, namn och säte

Föreningens syfte är:

  • att verka för den Dynamiska pedagogiken och dess förhållningssätt
  • att utbyta kunskaper och erfarenheter

 

Föreningen har fungerat så som det var tänkt vid bildandet, vilket bland annat visade sig på den stora anslutningen vid 20-årsjubiléet 20-21 april 2013. Föreningen har två möten per år i anslutning till vår- och höstdagjämningen. Vid dessa möten samlas man runt ett tema som någon i föreningen eller en gästpedagog ansvarar för.