Om föreningen

Föreningen för Dynamisk pedagogik bildades 20 mars 1993 efter önskemål från många som deltagit i Kordainstitutets kurser. Föreningen ändrade 1996 namn till Korda - föreningen för Dynamisk pedagogik med syfte att vara ett forum för att träffa andra med samma intressen, vidareutvecklas, dela erfarenheter och hålla kontakt med Kordavänner.

Om du är intresserad av att bli medlem, mejla till info@korda.se.

 

 

Utdrag ur

stadgarna

§ 2 Föreningens syfte, namn och säte

Föreningens syfte är:

  • att verka för den Dynamiska pedagogiken och dess förhållningssätt
  • att utbyta kunskaper och erfarenheter

Föreningen har fungerat så som det var tänkt vid bildandet, vilket bland annat visade sig på den stora anslutningen vid 10-årsjubiléet 29 mars 2003 och det likaledes välbesökta 20 årsjubiléet på Lillsveds folkhögskola den 20 april 2013. Föreningen har två möten per år, ett årsmöte i mars och ett höstmöte i oktober. Vid dessa möten samlas man runt ett tema som någon i föreningen eller en gästpedagog ansvarar för.