Om föreningen

Föreningen för Dynamisk pedagogik bildades 20 mars 1993 efter önskemål från många som deltagit i Kordainstitutets kurser. Föreningen ändrade 1996 namn till Korda - föreningen för Dynamisk pedagogik med syfte att att verka för den Dynamiska pedagogiken och dess förhållningssätt och vara ett forum för att träffa andra med samma intresse och kunna utbyta kunskaper och erfarenheter. Föreningen har fungerat så som det var tänkt vid bildandet, vilket bland annat visade sig på den stora anslutningen vid 25-årsjubiléet 20-21 oktober 2018 på Lillsveds folkhögskola.

Föreningen har minst två möten per år, ett årsmöte i mars och ett höstmöte i oktober. Vid dessa möten samlas man runt ett tema som någon i föreningen eller en gästpedagog ansvarar för. Vi har också den senaste tiden haft ett IDÉ-forum varje termin där vi haft en tydlig visionär inriktning. Det har varit ett tillfälle att visa varandra olika sätt att använda den Dynamiska pedagogiken i praktisk verksamhet. För medlemmar är alla föreningens möten gratis.

Medlemsavgiften  2021 är 100 kr. Om du är intresserad av att bli medlem, mejla till info@korda.se.