Ledare i Dynamisk pedagogik

Här presenterar sig medlemmar i Kordaföreningen som är intresserade av att leda workshops och kurser

 

 

Malin Stintzing

Utbildning i Dynamisk pedagogik: Fördjupningskurs för ledare i Dynamisk pedagogik, Hälsans Hus 2016. Sommarkurser i Dynamisk pedagogik, Lillsveds Folkhögskola 2016 "Inre- och yttre ledarskap" och 2014 "Möte med mig själv". Dynamisk pedagogik I, II och III på Stockholms Universitet. (30 hp vardera) 2005-2009. Kortkurs med pedagogikens grundare Dan Lipschutz, Västerbergs Folkhögskola 2002.

Tidigare uppdrag i dynamisk pedagogik: Dynamisk pedagogik i ledarutbildning för chefer 2017. Uppdragsgivare: HR, Sigtuna Kommun. Dynamisk pedagogik för arbetsglädje, samspel och kommunikation 2016. Uppdragsgivare: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Sigtuna Kommun. Dynamisk pedagogik för ungdomar utanför arbetsmarknaden 2016-2017. Uppdragsgivare: Ung Satsning, Sigtuna kommun. Dynamisk pedagogik i förebyggande  arbete mot arbetsrelaterad ohälsa. Uppdragsgivare: HR, Sigtuna Kommun. Dynamisk pedagogik för samspel och kommunikation i arbetslaget. 2013-16. Uppdragsgivare: Sigtuna Kulturskola. Dynamisk pedagogik i lärarfortbildning 2011. Uppdragsgivare: Sigtuna Kommun. Grundkurs i Dynamisk pedagogik I (15 hp) 2011. Uppdragsgivare: Stockholms Universitet.

Bakgrund/annan erfarenhet: Auktoriserad dramapedagog sen 2003. Fil.kand i pedagogik. Pedagogiskt arbete sen 1997.

Nuvarande sysselsättning: Dramapedagog Sigtuna Kulturskola.

Verksamhetsort: Stor Stockholm och Uppsala med omnejd. Kortare uppdrag i hela landet.

Telefonnummer: 073-6315023

Mejladress: stintzing@hotmail.com

 

Paula Ekström

Utbildning i Dynamisk pedagogik: Fördjupningskurs för ledare i Dynamisk pedagogik, Hälsans Hus 2016, Sommarkurs 1 och 3 på Lillsveds Folkhögskola, Dynamisk pedagogik I, II, III, Stockholm universitet (75hp) 2010-2013.

Tidigare uppdrag i dynamisk pedagogik: Workshops genom Sensus, Korda, Studiefrämjandet och i egen regi.

Bakgrund/annan erfarenhet: Utbildad flöjt- och rytmikpedagog med mångårig erfarenhet av undervisning i kulturskola, skapande verksamhet och föreställningar i såväl skola som på förskola. Flöjtist i duon 2 Friends.

Nuvarande sysselsättning: Frilansande pedagog och musiker. Ledare i Dynamisk pedagogik tillsammans med Petra Skogh.

Verksamhetsort: Stockholm med närorter, med möjlighet till kortare uppdrag på annan ort.

Telefonnummer: 070-4963515

Mejladress: paula.ekstrom@hotmail.com

 

Petra Skogh

Utbildning i Dynamisk pedagogik: Sommarkurs på  Lillsveds Folkhögskola 2017 och 2018,Fördjupningskurs för ledare i Dynamisk pedagogik, Hälsans Hus 2016, Dynamisk pedagogik I, II och III på Stockholms Universitet (totalt 90 poäng, inklusive C-uppsats 15 poäng) 2010-2013.

Tidigare uppdrag i Dynamisk pedagogik: Workshops genom Sensus, Korda, Studiefrämjandet och i egen regi.

Bakgrund/annan erfarenhet: Genomgått utbildning i Skapande dans I, II och III på SMI 2015-2016, Family-Labs Seminarieledarutbildning (med familjeterapeut Jesper Juul som lärare) 2009, grundläggande konstnärliga och hantverkliga utbildningar 1991-1994. Arbetat som Mentalskötare 1985 till 1995.

Nuvarande sysselsättning: Keramiker med ateljé i Gustavsbergs gamla porslinsfabrik och keramikledare inom socialpsykiatrisk verksamhet. Ledare i Dynamisk pedagogik tillsammans med Paula Ekström.

Verksamhetsort: Stockholm. Kortare uppdrag på annan ort.

Telefonnummer: 070 - 944 92 67

Mejladress: info@keramikerpetra.com