Kurser

Sommarkurs Lillsveds folkhögskola

Dynamisk pedagogik – insikt och utsikt i en människas liv
16 juni – 20 juni

I den här kursen utvecklas din förståelse för hur du bearbetar inre och yttre konflikter i relation till ledarskap i mötet med dig själv och din omvärld. Vi arbetar med konstnärliga uttrycksformer.
Ledarskap kan ses som en balansakt i mötet mellan sig själv och andra. För att förstå andra måste man börja med sig själv, men det räcker inte med inåtvänd insikt. Vi formas som människor i mötet med andra och omgivningen. Dessa möten hjälper oss att också få utsikt. I den här kursen utvecklas din förståelse för hur du bearbetar inre och yttre konflikter i relation till ledarskap i mötet med dig själv och din omvärld. Vi arbetar med konstnärliga uttrycksformer - rörelse, drama, bild, form och text som pedagogiska verktyg. Kursen möjliggör nya insikter och utsikter samt mod att tänka kreativt inom yrkesliv och privatliv. Kursen är upplevelsebaserad.
Vad är Dynamisk Pedagogik?
Den dynamiska pedagogiken tog form under 60-talet. Till en början gavs kurser på Kordainstitutet i Stockholm och under de senaste åren vid Stockholms universitet och sommarkurser på Lillsveds folkhögskola.
Det övergripande syftet med Dynamisk Pedagogik är att människor ska få ökad tillgång till sina egna resurser och fungera bättre i mellanmänskliga sammanhang.
Den dynamiska pedagogiken bygger på en kunskapssyn som startar i ett lyhört lyssnade till sig själv och andra. Deltagarna ges härmed beredskap att kunna möta omvärlden och sina medmänniskor med omdöme och känslighet i en ständigt pågående förändrings-, utvecklings- och lärandeprocess. Den dynamiska pedagogiken främjar ett helhetstänkande där tanke, känsla och handling integreras.
Den tillit som kan skapas genom mellanmänskliga möten är en viktig aspekt i lärande. För ledaren i Dynamisk Pedagogik är det därför väsentligt att stödja dialog och samspel.
Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Ökad kompetens att verka som ledare och pedagog
Länk till kursen på skolans webbplats
http://lillsved.se

 

Höstkurs i Dynamisk pedagogik 2019 

Gläntor  

21-22 September, 19-20 oktober och 7-8 december                                                                                                                                                                                                    Plats: Hälsans hus, Fjällgatan 23, Stockholm                                                                                                                                                                                                                  Ledare: Eva Borseman och Monica Findahl

Länk: Kursinbjudan

 

Stockholms universitet

För närvarande finns inga kurser på Stockholms universitet.

Tidigare kurser:

  • Dynamisk Pedagogik 1, 15 hp
  • Dynamisk pedagogik 1 - gestaltande lärprocesser med fokus på självförståelse, 30 hp
  • Dynamisk Pedagogik 2
  • Dynamisk Pedagogik 3
  • Konfliktbearbetning genom Dynamisk Pedagogik