Styrelse, valberedning och revisorer

Kontaktuppgifter till nedanstående finns under Medlemssida/Medlemslista                                                                                                                                                          Är du inte medlem kan du kontakta info@korda.se

 

Ordförande:

 

Petra Skogh

 

Sekreterare:

 

Eva Borseman

 

Kassör:

 

Monica Findahl

 

 

 

Ledamöter:

 

 

Suppleanter:

Maria Hagström Madisson 

Katarina Winberg Isaksson

 

Gunnel Nilsson

Anette Hamerslag

 

Valberedning:

 

 

Revisorer:

Revisorsuppleant:                

Paula Ekström                               

Agneta Gusterman

 

Veronique Piller

Ingela Rolfsdotter