Kontakt

info@korda.se

Ordförande: Petra Skogh, epost: info@keramikerpetra.com

Kassör: Monica Findahl, epost: monica.findahl@telia.com

Sekreterare: Agnes Vegh Blidlöv, epost:  vegh.agi@hotmail.com

Styrelseledamot: Paula Ekström, epost: paula.ekstrom@hotmail.com

Styrelseledamot: Gunnel Nilsson, epost: gunnel.nilsson@spray.se

Valberedning: Maud Lövqvist, epost: maud_lovqvist@hotmail.com

Valberedning: Cathrine Grahm, epost: cathrine.grahm@gmail.com