Bli medlem

Medlem i föreningen kan den bli, som har intresse och engagemang för dynamisk pedagogik och accepterar föreningens syfte.

Medlemsavgiften 2020 är 100 kr och betalas till föreningens PlusGirokonto 637 19 78-5. Kom ihåg att uppge namn på den medlemskapet ska gälla.