Bli medlem

Medlem i föreningen kan den bli, som har intresse och engagemang för dynamisk pedagogik och accepterar föreningens syfte.

Medlemsavgiften 2018 är 150 kr / och betalas till föreningens PlusGirokonto 637 19 78-5. Kom ihåg att uppge namn på den medlemskapet ska gälla.

Årsmötet 24 mars beslöt att medlemsavgiften 2019 ska vara 100 kr.